Skip to main content

Imaginativní
vyprávění příběhů napříč
rozmanitými médii.

Kreativní Produkce a Tvůrčí Ateliér

IDEA

VISUALIZE

Imaginativní
vyprávění příběhů
napříč rozmanitými
médii.

Kreativní Producent a Tvůrčí Ateliér

IDEAVIZ

KREATIVNÍ

MÉDIA

ANIMACE
FILM / KLIP

ANIMACE
FILM / KLIP

poutavé filmové snímky

poutavé filmové snímky

Videa jsou skvělým médiem pro vyprávění příběhů. Diváka můžete vzít na dalekou cestu do tajemných končin vesmíru nebo mikrosvěta. Můžeme společně oživit dávnou minulost a třeba i zábavnou formou vzdělávat. Máme zkušenosti s tvorbou obsahu jak pro odborníky, tak i široké publikum. Vytváříme krátké filmy, klipy, animace, reklamu. Vše od kreativního nápadu až po finální produkci a to jak klasické nebo interaktivní zážitky.

INTERACTIVE

DESIGN

INTERAKTIVNÍ
DESIGN / FILM

INTERAKTIVNÍ
DESIGN / FILM

gamifikace a vyprávění příběhů

gamifikace a vyprávění příběhů

Velmi působivé jsou také interaktivní filmy. Návštěvník může měnit děj v závislosti na své volbě. Jeden příběh je možné vyprávět různými způsoby a se zcela jínými překvapivými závěry. Interaktivní design a tzv. "gamifikace" má obrovskou budoucnost nejen ve filmu a zábavě, ale také ve sdílení nových nápadů, informací a interaktivní prezentaci produktů. Víme jak navrhnout a realizovat virtuální prostory, showroomy, konfigurátory nebo interaktivní 3D modely.

MULTIMEDIA

EVENT

VIRTUÁLNÍ
ZÁŽITKY

VIRTUÁLNÍ
ZÁŽITKY

360° a 3D imerzivní světy

360° a imerzivní světy

Ponořte se do příběhu ještě intenzivněji a zapojte další smysly diváka. Ve virtuálním prostředí můžete shlédnout dechberoucí návrhy v reálném měřítku ještě před jejich výrobou nebo se jednoduše oddat bezbřehým světům představivosti. Tyto zážitky mohou mít mnoho podob a je jen na Vás, jak hluboko a intenzivně se do nich chcete vypravit. Virtuální prohlídka nebo cestování v čase? Všechno je možné. Budoucnost je právě nyní!

DESIGN ART
INSTALACE

DESIGN ART
INSTALACE

Umělecké pojetí fyzických akcí

Umělecké pojetí fyzických akcí

Chtěli byste realizovat něco fyzického a multimediálního? Pomůžeme Vám vymyslet a navrhnout designové ztvárnění expozice, interaktivní objekt nebo atmosferickou instalaci. Jak bude vypadat cesta návštěvníka na veletrh, skrze expozice muzea nebo celkové pojetí futuristického digitálního showroomu? Rozumíme řadě nových technologií, které nám umožnují digitální instalace prolínat s realitou, genius loci daného místa a spojit zajímavou formou do jednoho působivě zábavného celku.

Shlédněte
PŘÍPADOVÉ STUDIE

a ukázky naší práce.

Ke komunikaci a vyprávění příběhů rádi používáme různorodá média a techniky. Podívejte se na některé příklady naší práce. Od fantastických pohledů do vzdálených světů přes reklamní snímky až po didaktické nebo emotivní koncepty instalací.

↓↓↓


VISUAL

PROJECTS

Jsme
KREATIVNÍ PRODUKCE

& IDEA MAKING ATELIER

...ateliér pro tvorbu nápadů s vášní pro kreativitu a nadšením pro inovativní nástroje.

Milujeme proces VIZUALIZACE IDEJÍ a využíváme široké know-how v oblasti audiovizuální komunikace s využitím 3D animace, filmu, interaktivního designu a virtuální reality. Spolupracujeme s šikovnými tvůrci, profesionálními agenturami, specializovanými studii.

Kreativní tým vždy navrhujeme podle potřeb a na míru konkrétního projektu.

Co můžeme vyvíjet?

Každé médium je pomyslným dílkem, který musí zapadat do skládačky celkového příběhu nebo sdělení. Vždy nejvíce záleží na uživatelském zážitku a "set and setting".

Náš cíl je...

...pomoci vám vizualizovat a vytvářet nové nápady, kreativní koncepty a realizovat projekty tím nejlepším možným způsobem.

Tyto postupy nám pomáhají při navrhování a vývoji  projektů. Odtud také pochází název naší společnosti. >>

MYŠLENKOVÁ MAPA

vytváření myšlenkových map

Středobodem myšlenkové mapy je nosná IDEA. Po vzoru "sněhové koule" se další insprace a motivy nabalují na hlavní téma a propojují spojnicemi. Vzniká tak struktura, která vytváří komplexní vizuální znázornění souvisejících pojmů a pomáhají s myšlenkovým mapováním projektu.

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY

uzlové a lineární vizualizace

Různé typy diagramů, jako jsou Vennovy diagramy, vývojové diagramy, Ganttovy diagramy nebo diagramy příčin a následků, nám pomáhají vizualizovat vztahy (uzly) mezi jednotlivými částmi koncepce nebo tvůrčího vývoje projektu. Zpřehledňují a zefektivňují plánování realizace i výrobní proces

OBRAZOVÉ PREZENTACE

obrazová vizualizace myšlenek

Převedení složitých myšlenek do vizuální podoby, jako jsou infografiky nebo ilustrace, může zjednodušit složité myšlenkové koncepty a umožnit sdílení informací s ostatními. Jeden obraz vydá za tisíc slov a vytváří prostor pro další imaginaci.

OBRAZOVÝ SCÉNÁŘ

vizuální vývoj scénáře a příběhu

V návaznosti na realizovaný textový scénář a anotaci tento proces používáme při vývoji filmů a animací nebo zážitků VR. Pomocí storyboardu si můžeme lépe vizualizovat sled událostí, postav a prostředí, což je velmi užitečné při plánování projektů a rozvíjení samotného příběhu.

SKICOVÁNÍ

kresebný projev nápadů

Tato forma umožňuje i v rámci kolektivního vývoje myšlenek (brainstorming) posouvat představy do konkrétnější podoby. Rádi kreslíme všude. Ať už na digitální tablety, nebo na starý dobrý papír.

ARCHETYPÁLNÍ SYMBOLY

psychologie barev a tvarů

Použití barev, tvarů, textur a dalších vizuálních prvků můžeme vnést do vizualizace archetypální symboly a pomoci zdůraznit určité aspekty významu myšlenek. Dále se můžeme zaměřit na skrytou podstatu sdělení, psychologii a identitu projektu.

VIZUÁLNÍ INSPIRACE

vytváření tematických koláží

Další fází tvorby myšlenkové mapy je tvorba náladových kompozic, koláží z různých obrázků, textů a prvků. Mnohdy se jedná o soubory inspirací a referencí, které nám pomáhají vizualizovat složité koncepty a spojit různé související aspekty do jednoho obrazu.

3D DESIGN

trojrozměrné návrhy a produkce

Myšlení ve 3D a třeba i v pohybu (4D) přináší do vizualizace myšlenek doslova další rozměry. Pokud jde o složitější projekty, může být 3D tvorba užitečná pro vizualizaci fyzických objektů, architektonických návrhů a umělecké instalace, virtuální zážitky apod.

KREATIVNÍ
IDEA VIZUALIZACE
PROCES

"Baví nás vytvářet neotřelé nápady, které se spojují v příběhy. Abstraktní myšlenky převádíme do vizuální podoby a konkrétního tvaru. Ať už jde o tvorbu vizuálů, interaktivních návrhů, animací nebo multimediálních zážitků."  

<< Tyto postupy nám pomáhají při navrhování a vývoji projektů.
Odtud také pochází název naší společnosti.

IDEA

IDEACE - TVORBA PRVOTNÍHO NÁPADU

Na počátku každé tvorby je vždy myšlenka. Při ponoření se do tématu probíhá mentální vizualizace. Následně přichází ta vzácná chvíle, kdy se nám z moře mlhavých představ vynoří NÁPAD na nový projekt. V mnoha případech je efektivní kolektivní ideace neboli tzv. "brainstorming".

IDEA DEVELOPMENT

VÝVOJOVÁ FÁZE TVORBY NÁPADŮ

Další fází je interpretace nápadu do konkrétních textových poznámek, popisů a scénářů (kreativní psaní) Shromažďování a třídění informací(rešerše) a získávání vizuální inspirace (Moodboarding). Kreslení jednoduchých obrázkových poznámek a předloh (Skicování).

KONCEPT

TVORBA NÁVRHŮ DESIGNU

Na základě příběhu (anotace, scénáře) přistupujeme k vytváření konkrétních obrazových návrhů (Concept Art). Tvorba studií a konceptů uživatelské zkušenosti (UX). Vytváření vybraných klíčových záběrů a vizuálů (klíčové vizuály). Koncepční návrhy již slouží jako základ pro budoucí produkci, vizuální vývoj a prezentaci budoucího audiovizuálního projektu.

PREZENTACE

PŘEDSTAVENÍ A PREZENTACE NÁPADŮ

Prezentace koncepce kreativního projektu (idea showcase) obsahující kompletní soubor textových a obrazových návrhů, který představuje budoucí obraz celkového projektu. Skládá se většinou z logických kapitol a jejím cílem je najít konečnou podobu projektového zadání pro produkci a realizaci.

VÝROBNÍ PROCES (PIPELINE)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Na základě schváleného nápadu a prezentace je vypracován návrh výrobního postupu (pipeline). Ten zahrnuje technickou studii pro výběr vhodných výrobních technik s ohledem na časové a finanční možnosti projektu. Zahrnuje také návrh obsazení tvůrčího týmu.

KREATIVNÍ PRODUKCE

UVÁDĚNÍ NÁPADŮ V ŽIVOT

PRODUKCE A ŘEMESLNÁ VÝROBA
Od prvního nápadu, návrhu a konečného schváleného konceptu přecházíme k výrobě projektu. Tyto fáze mohou probíhat kompletně pod naším dohledem:

> PREPRODUKCE (harmonogram projektu, skauting, casting)
> CASTING herců pro natáčení filmu nebo hlasů
FILMOVÁ PRODUKCE ve studiu / na jevišti
> 3D TVORBA, animace, VFX, motion design
> INTERAKTIVNí DESIGN a tvorba instalací, VR
> SOUND DESIGN, skládání hudby, produkce voice overu
> FINALIZACE a kompletace

Koprodukce projektu s vhodnými subdodavateli, partnery a šikovnými tvůrci.

VIZUALIZOVÁNO

REALIZACE A FINALIZACE

Na konci je nejočekávanější moment : finální provedení projektu a jeho propojení s uživatelskou zkušeností (UX) a "Set and settings" konkrétního místa.
Radost z další dobře odvedené práce.

SHOWREEL

IDEAVIZ

IDEAVIZ SHOWREEL

KREATIVNÍ

BRIEF

IDEAVISUALIZE

KONTAKT

Pojďme
VIZUALIZOVAT NÁPADY

společně...

IDEA VISUALIZE (IDEAVIZ)
Kreativní Producent a Tvůrčí Ateliér (idea making atelier)

IDEA VISUALIZE (IDEAVIZ)
Kreativní Produkce a Tvůrčí Ateliér (idea making atelier)

Fakturační adresa

IDEA VISUALIZE s.r.o.
U Havlickovych sadu 13
12000 Praha 2 - Vinohrady

IČ : 09594132
DIČ : CZ09594132
Czech Republic
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednatel společnosti

Jan Brukner
CEO & Kreativní producent
+420 721235897
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní email

Jak vám můžeme pomoci?
Máte nějaké dotazy?
Obraťte se na nás...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační adresa

IDEA VISUALIZE s.r.o.
U Havlickovych sadu 13
12000 PRAHA 2 - Vinohrady

IČO : 09594132
DIČ : CZ09594132
Česká republika
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednatel společnosti

Jan Brukner
CEO a kreativní producent
+420 721235897
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Contact Email

Jak vám můžeme pomoci?
Máte nějaké dotazy?
Obraťte se na nás...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IDEA VISUALIZE s.r.o. © / All rights reserved

IDEA
VIZ

IDEAVIZ